Oplechování říms a fasád

Chcete zvýraznit a oživit vzhled vaší budovy? Nebo se chcete vyhnout nežádoucímu zatékání a následnému poškozování vaší stavby? Pak je oplechování říms a fasád právě to, co hledáte.

Oplechování říms a fasád je vhodný způsob, jak zabránit hromadění vody v neodtokových místech říms. Hromadění neodtékající vody může časem způsobit její vsakování do zdiva a tím narušení jeho celistvosti. Takto narušené zdivo začíná časem po kouscích opadávat a může se zde vyskytnout také plíseň.

Oplechování říms (fasád) tedy zabezpečuje stavbu proti nevzhledným viditelným projevům prosakování vody a narušování její stability. Budova získá novou tvář, která zaujme na první pohled. Provádíme oplechování říms a fasád na rodinných domech panelových domech.

Oplechování fasád realizujeme na kostelech a památkově chráněných objektech.každé oplechování fasády je specifické a vyžaduje zvláštní přístup.

kom15

Oplechování fasády se skládá z několika druhů oplechování jedná se o oplechování říms, oplechování parapetů, oplechování okapnic, oplechování volut, falcovaných krytin a často i z komletním oplechování žlabů a svodů.

Umíme si poradit i s atypickým oplechováním fasády. Fasády plechujeme z lešení nebo horolezeckou technikou.V případě můžeme použít i montážní plošiny. Pomůžeme i Vám!