Oplechování falcované krytiny

Oplechování nebo-li oplechování falcované  krytiny - jde o jednu z nejstarších metod zakrytí střešního pláště plechem. Pro falcovanou krytinu lze použít velkou škálu materiálu nejčastěji se používá plech o síle 0,55- 0,7 mm.

Falcovaná krytina je ve své podstatě libovolně dlouhý pruh plechu ,neboli šár který má z obou stran provedeny na svislo ohyb. Tyto šáry se skládají vedle sebe a svislé spoje se přes sebe ohnou neboli falcují. Falcování se dělí na jednoduché a dvojité.

Falcované krytiny používáme na střechách s menší nosností nebo na střechách ve sněhovém pásmu II.a III, kde chceme docílit bezvadné těsnosti.

    kom16

Jako další využití falcované krytiny je její kombinace v sedlových střechách s tvrdou krytinou a to na střechy budníků mansard a různých markíz. Oblast použití je tedy velmi obsáhlá.

Na oplechování falcované krytiny máme jak vhodné materiály tak zkušené klempíře, kteří Vám s jakýmkoli oplechováním pomohou.